Izrada rješenja i projekata proizvodnih, industrijskih, poslovnih, stambenih, obiteljskih objekata.

– koncepcija i osnovna rješenja

– izrada idejnih projekata za ishođenje lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja

– glavni projekt za ishođenje potvrde

– izvedbeni projekti svih grupa radova

– izrada troškovnika svih grupa radova

– planiranje troškova gradnje

– snimanje postojećih stanja