Nadzor tijekom izvođenja radova:

– građevinsko-obrtničkih

– vodovoda i kanalizacije

– elektroinstalacija

– uređenja okoliša i montaže tehnološke opreme

Nadzorni inženjeri vrše kontrolu kvalitete i kvantitete ugrađenih materijala i opreme, prate ugovorene   rokove, sudjeluju u obračunu izvršenih radova.

– Redovito izvještavaju investitora o stanju radova na gradilištu.

– U mogućnosti smo, a imamo i iskustva za vršiti nadzor na najkompleksnijim objektima.